Apec 2022 - APECprompt Thaiprompt

Thungsong Hometown

Thungsong Hometown

สังกัด: โรงเรียน ทุ่งสง
หัวหน้าทีม / ผู้ประสานงาน: นายธนชาต ใจหล่อ
อีเมล: mrkforster2004@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: 948957058
รายชื่อสมาขิกในทีม:
  • นายธนชาต ใจหล่อ
  • นายนพดล ไกรนรา
  • นายบัญญพนต์ ไชยทอง
  • นางสาวชุตินันท์ ชุมบัวจันทร์
  • นายเสฎฐวุฒิ สุขสง
  • ที่ปรึกษา นายสุรเชษฐ์ บัวแก้ว
แนวคิดของผลงาน:

เราจะเริ่มกันที่ผู้ชายคนนึงนั่งลับมีด อยู่ในสวนยาง แล้วก็มีสัญญาณดังขึ้นในมือถือของเค้า แล้วเค้าก็พูดว่า “มันกลับมาละ” ตัดไปที่ลูกชายของเค้าที่กำลังกรีดยางอยู่
แล้วก็หยุดกรีด ถอดหมวกไอ้โม่งออกแบบหนุ่มกรีดยางที่เป็นไวรัล แล้วลูกก็ทำหน้าตึงๆแล้วพูดว่า “มันจะไม่เหมือนเดิมใช่มั๊ยพ่อ” พ่อมองไปข้างหน้าแบบเท่ๆแล้วตอบว่า “มันจะไม่เหมือนเดิม (นี่คือการเปิดเรื่องของเราที่ต้องการดึงให้คนดูเกิดความสงสัยและอยากติดตามเหตุการณ์ต่อไป) พ่อแจ้งลูกชายว่า “ส่งข่าวไปยังกองกำลังของเราให้เตรียมพร้อม ครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา” ลูก “ได้ครับพ่อ” แล้วลูกก็ไปก่อไฟ เอาผ้ามาคลุมควันปล่อยเป็นระยะๆคล้ายกับวิธีส่งสัญญาณสมัยโบราณ พ่อเดินเข้ามาตบหัว “มึงจะจุดควันให้เกิดมลพิษทำไม เค้ายิ่งรณรงค์กันอยู่ นี่ส่งทางไลน์นี่ “แล้วลูกก็ “หิหิ ขอโทษครับพ่อ” แล้วลูกก็กดส่งข้อความ ชายคนแรกที่รับข้อความเอาเหล็กเสียบผลปาล์ม แล้ววิ่งไปกระซิบบอกอีกคนที่กำลังจะขึ้นมะพร้าว คนที่จะขึ้นมะพร้าวก็ไปบอกคนอื่นต่อสองสามคน…. ที่เล่ามานี่คือส่วนหนึ่งของพล็อตหนังที่เราจะทำ แก่นเรื่องที่เราจะทำคือต้องการสื่อให้คนทั่วไปรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจแบบ BCG แล้วจะต่อเนื่องไปกลุ่ม U2T ที่จะเป็นกองกำลังที่จะมาช่วยชาวบ้านต่อสู้กับความยากจน การสื่อของเราจะเน้นที่ความบันเทิงที่แฝงไปด้วยสาระ พร้อมให้ข้อคิดและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ให้คนเห็นว่าการมาของ APEC ครั้งนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านมา และคนไทยจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่เป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองกับการมาครั้งนี้ของ APEC โดยจะเน้นที่เศรษกิจแบบ BCG และการเข้ามามีบทบาทของ U2T ที่จะพลิกฟื้นและปฏิวัติวงการประกอบอาชีพของไทย การเปลี่ยนผ่านจากประเทศกเษตรสู่ประเทศอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว และที่สำคัญต้องดีต่อโลก

Thungsong-Hometown

ผลงานจากช่องทาง Youtube: