Apec 2022 - APECprompt Thaiprompt

The Superproduction mans

The Superproduction mans

สังกัด: The Superproductionmans
หัวหน้าทีม / ผู้ประสานงาน: สุรศักดิ์ ตรีธวัชชัยวงศ์ (ที่ปรึกษา)
อีเมล: titeitee@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: 0896633793
รายชื่อสมาขิกในทีม:
  • เกวลิน พัฒนพัฒนานนท์
  • ณฤดี ตั้งปัญญาพานิจ
  • พิชามญชุ์ ศรีชัยสวัสดิ์
  • สุรศักดิ์ ตรีธวัชชัยวงศ์(ที่ปรึกษา)
แนวคิดของผลงาน:

แนวคิดข้าวรักษ์โลก ชาวโลกจะมาประชุมและพักที่บ้านเรา โดยเราต้องเสิร์ฟอาหารไทย ซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อด้านความอร่อยของโลกอยู่แล้ว และจะดีแค่ไหนหากพวกเขามารู้ทีหลังว่า ข้าวที่เขากินเข้าไปในแต่ละมื้อนั้นเป็นข้าวที่ปลูกแล้วไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอีกต่อไป(ข้าวรักษ์โลก) ซึ่งเป็นวิธีปลูกข้าวแบบใหม่โดยมีการผสมผสานวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการปลูก อีกทั้งเรายังเป็นราชันรวงข้าวของโลกอยู่แล้ว ใคร ๆ ก็พร้อมจะเชื่อหากเรานำเสนอ ฉนั้นAPEC คือโอกาสที่เราจะได้แสดงออกถึง… ความเป็นผู้นำในด้านความมั่นคงทางอาหารแบบไม่ทำร้ายโลก และเชื่อเหลือเกินว่า หลังประชุม APEC ชาวโลกจะมุ่งมาOrderที่”ข้าวรักษ์โลก”จากปท.เรา และยังจะแห่มาศึกษาดูงานที่เราอย่างแน่นอน

The Superproductions

ผลงานจากช่องทาง Youtube: